....

گذر از با تو بودن؛به تنهایی قدم نهادم...

کابوس هایم را به حقیقت پیوند زدم و تو را به دیگری؛

 

مقصر بودم!

/ 46 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پیام

گل ها را تقسیم می کردند گل سرخ نصیب خار شد

حورا

ميزي براي كار كاري براي تخت تختي براي خواب خوابي براي جان جاني براي مرگ مرگي براي ياد يادي براي سنگ اين بود زندگي!؟ ........................... شقایق جونی بــــــــــــدووووو که آپم[گل]

رامین

کابوس هایم را به حقیقت پیوند زدم و تو را به دیگری [گل]؛