خیلی چیزا رو از دست دادم تا تورو به دست بیارم .

اما به دستت آوردم ؟ 

نمیدونم ...


تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من

چه جنونی ، چه نیازی چه غمیست؟ 

/ 0 نظر / 15 بازدید